De vijf Innovatiecentra in Vlaanderen vormen ieder een lokaal aanspreekpunt voor bedrijven rond innovatie. Zij bieden individuele ondersteuning bij ieder innovatieproject. Dit doen ze in de eerste plaats door een onderneming te begeleiden naar geld voor innovaties en naar de juiste kennis en partners. Daarnaast bieden zij verschillende diensten en adviezen, die bedrijven helpen om hun innovatief idee uit te werken tot een succesvol product, steeds praktisch en op maat van de KMO.

De reeks rond de innovatiehelden was een mediacampagne die ondernemers de weg naar het innovatiecentrum moest leiden. De verschillende cases van bedrijven die een Innovatie hebben doorlopen zijn succes stories. Dat resulteerde in een grote poster met een conceptfoto van een persoon die het gezicht is van de onderneming en een toelichting over het project.

Totale realisatie van grafisch ontwerp en fotografie

Pin It on Pinterest

Share This